Wie zijn wij?

Suvono is een stichting in Malang die zich bezig houdt met hulp op het gebied van onderwijs voor kansarme kinderen. Ook helpen wij ouderen die de nacht op straat moeten doorbrengen. Regelmatig verstrekken wij voedselpakketten.

"Uitdeel actie op straat in nachtelijke Malang."

STICHTING SUVONO - 15 JAAR ACTIEF IN KAMPONG SUKUN

Wat is er in die 16 jaar bereikt?

 1. Op 11 maart 2005 kwamen Pipiet Sulistyowati, Fenny Gerrits en Pim Vroegop, bij de Voorburgse notaris Mr. R.M. Dom, voor de oprichting van Stichting Suvono. In de loop der jaren groeide het aantal medewerkers en bestuurs-leden uit tot 22 personen in Nederland en Indonesie. Helaas is dit aantal met maar liefs 14 personen verminderd, wegens overlijden. De meesten van hen waren bij aanvang al 70-plussers. We hopen het bestuur weer te kunnen versterken met nieuwe enthousiaste mensen. Wilt u meedoen? Laat het ons weten.

 2. Onze alternatieve Suvono-website is up-to-date dankzij de nog jonge Pans Vroegop.(13 jaar)

 3. Het Bestuur beschikt over visitekaartjes, briefpapier en stempel, met eigen logo. Ook hebben wij voedsel-uitdeel-zakken, voor de daklozen, met hierop ons logo. Marco Evenhuis ontwierp onze brochure en zorgde voor een - door drukkerij Pietersgroede gesponsorde oplage - van maar liefst 15.000 exemplaren. Die grote voorraad is inmiddels geslonken tot minder dan 100 exemplaren en ook verouderd geraakt. Wij hopen dit jaar met een nieuwe brochure te komen.

 4. Op 11 januari 2006 werd in Malang vanwege een wettelijke regeling een Indonesische zuster-stichting opgericht, waardoor wij onze projecten zelf mogen uitvoeren. Het is namelijk niet toegestaan - als buitenlandse organisatie - om rechtstreeks hulp te verlenen.  Het bestuur van onze Indonesische stichting (Yayasan Lembaga Kotakota Suvono = L.K.S.) bestaat dan ook uitsluitend uit Indonesiers. Pipiet Sulistyowati is ook hier de spil bij alle activiteiten.

 5. Dankzij onze sponsor van het eerste uur, de heer Willem Vuisting, konden wij de eerste urgente zaken bekostigen. De heer Eduard Disch hielp ons met de kosten van de huur en renovatie van onze locatie. Ter ere van hem kreeg ons gebouw de naam van "RUMAH IMPULS SUKUN".En het dakterras wordt nu het "E. Disch-terras" genoemd.  Ons pand ligt midden in kampung Sukun tussen de scholen, waar wij mee samenwerken.

 6. De Gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ons geholpen aan een fonds om onze aula te kunnen bouwen.(via Stichting KICI)  De heer Eduard Disch hielp verder met de inrichting van deze aula, zoals opklapbare lesstoelen en een schoolbord.

 7. In een relatief klein gebied van de grote wijk Sukun, werken wij samen met zeven scholen en een consultatiebureau van de overheid, dat rondtrekt en maandelijks gebruik maakt van ons pand.

 8. Ons doel - een bescheiden bijdrage te mogen leveren - voor kansen op goed onderwijs voor de arme kinderen van de sloppenwijk in Sukun, heeft inmiddels zijn bestaansrecht opgeeist. Ook laten wij kinderen lessen volgen in traditionele danskunst, het maken van dansmaskers en het vervaardigen van specifieke Malangse batik. Zo zal deze culturele achtergrond in Indonesie kunnen blijven voortbestaan.
  Ook hebben wij nieuw leven gebracht in de "Wayang Beber" , een vorm van wayang, die vrijwel was verdwenen. Verder stimuleren wij de ontwikkeling van moderne culturele dansen.

 9. Als Indonesische stichting - L.K.S. - hebben wij ten doel gesteld om ons blijvend in te zetten voor het behoud van het Nederlands-Indisch erfgoed, zoals gebouwen (historische monumenten) die steeds vaker plaats moeten maken voor moderne winkelcentra (malls(  etc.

 10. Steun krijgen wij ook van de Nieuw-Guinea-veteranen, die actief zijn vanuit diverse organisaties. Een compacte groep mensen met een warm hart.

 11. Onze voedsel (maaltijden-) acties op straat voor bejaarden en gehandicapten zijn inmiddels een vast ritueel geworden. Voor bijv. 50 euro kunnen we al gauw een paar honderd mensen van eten voorzien. De allerarmsten in kampong Sukun worden ook niet vergeten. Tegen de helft van de basiskostprijs op de markt kunnen deze mensen op bijzondere Suvono-dagen dan rijst en andere urgente levensmiddelen kopen, zoals bakolie, zout ,suiker en zeep , die ze over de gehele dag kunnen ophalen met een vooraf verstrekte bon. Zo voorkomen wij gedrang en ruzie aan de tafels waarop de producten staan uitgestald.

 12. Op woensdag 28 maart 2012 kochten wij een kostbaar gezondheids-apparaat ,dat beschikbaar is voor alle oudjes in de wijk. De heer Ike Thung uit Diepenveen maakte dit mogelijk. Op zijn 70-ste verjaardag hield hij een inzameling voor Suvono , i.p.v. cadeau's voor hem zelf. Een geweldig initiatief dat we belonen met de naam "Projek Kesehatan Bapak Thung" .PKBT  (Gezondsheids-project heer Thung)
 13. Via Lara te Rietmolen en Martijn hebben wij vier laptops mogen ontvangen. die zijn geschonken door de firma Scheer & Foppen voor gebruik in Rumah Impuls Sukun.
 14. Gaat het er dit jaar dan van komen om de circkel helemaal rond te krijgen? Om de grote Suvono-kinderen een Universitaire-opleiding aan te bieden ? Ook zijn er nu al een aantal direct beschikbare verpleegsters  Er is immers in Nederland een groot personeelstekort in de zorg.
 15. De heer Rob Huisman heeft onze stichting geholpen aan een vervangende auto voor onze oude vertrouwde Kijang. De stichting beschikt nu over een Toyota Innova. Ook mochten wij diverse recreatie-materialen aanschaffen, zoals tafeltennis en een tafelvoetbalspel.


In 15 jaar hebben we veel bereikt. Maar we zijn er nog lang niet. Het is erg leuk om kinderen in de kampong vertrouwd te maken met  mensen uit Nederland, die hen een warm hart toedragen. Zo zal er een warme band gaan ontstaan tussen Nederland en Indonesië in dit nieuwe tijdperk.